Medlemskap


Det bästa sättet att stödja vår verksamhet är att bli medlem. Det gäller oavsett om du har epilepsi, du är närstående eller bara vill vara en stödjande person.
Alla är välkomna och alla behövs!
Det enklaste sättet att bli medlem i vår förening är kontakta oss via telefon 0707 - 48 95 66.

Bli medlem nu!!
2022 års medlemskap ingår.

Medlemsavgiften
225 kronor enskild / stödmedlem
325 kronor familj

Några korta, men goda skäl för att bli medlem:

  • Du får förbundets tidning "Epilepsia" 4 ggr/år.
  • Inbjudningar till olika aktiviteter både på lokal och länsnivå.
  • Träffa andra som är i liknande situation, byta erfarenhet med och känna att man inte är ensam med sin epilepsi.
  • Du får information, råd och stöd
  • Du visar solidaritet även om du själv mår bra med din epilepsi
  • Du stödjer mer resurser till förbättrad epilepsivård
  • Du stödjer ökat antal specialister i neurologi och fler epilepsisköterskor
  • Du medverkar till ökat stöd åt ungdomar, barn och föräldrar
  • Du träffar andra som vet hur det känns att leva med epilepsi