Nyheter


Inbjudan till Föreningsforum

Den 2 mars kl. 19:00

Ett digitalt Föreningsforum 

De frågor vi bland annat vill ta upp med er är:

1) Fortsatt arbete kring ”central medlemsuppbörd” dvs att förbundet ska ta över bland annat medlemsaviseringen som föreningarna tidigare gjort. Upphandling om nytt medlemsregister. (Diskussion om lämplig tidpunkt för skifte, och eventuella frågor som behöver lösas innan dess mellan föreningar och förbund.) 

2) Förbundets arbete och planering efter Kongressens beslut. Förbundets respektive föreningens arbete enligt verksamhetsplanen som antogs.

3) Styrelseutbildningar för lokala styrelser (motion vid Kongressen)

Föreningsdag på stan i Hässleholm

den 25 mars kl. 10-15

Välkommen till Familjeläger i Furuboda

Måndag den 3 juli till fredag den 7 juli 2023

Vad händer kring restnoterad epilepsimedicin?

På vår hemsida har vi samlat ihop all info, artiklar, våra uttalanden och brev som vi producerat hittills. Svenska Epilepsiförbundet