Vår tidning


Om Svenska Epilepsia

Ett bra liv för alla som lever med epilepsi. Det är utgångspunkten för Sveriges specialtidning om epilepsi med över 7 000 läsare.

Epilepsiförbundet vill:

  • informera och inspirera till nya möjligheter
  • berätta om vad som händer inom epilepsiområdets olika delar
  • belysa såväl forskning som vardagsliv
  • öka kunskapen om epilepsins konsekvenser i samhället
  • verka för stöd och resurser till epilepsivården i hela landet.

Epilepsia har medlemmarnas intressen i fokus och ämnen som ständigt bevakas är:

  • vård och behandling
  • social- och sjukvårdspolitik
  • livskvalitetfrågor
  • nyheter och aktuell debatt.

Självklart kommer de som har epilepsi till tals på olika sätt. Det kan handla om hur det är att leva med epileptiska anfall och metoder för att hantera vardagen. Det kan också handla om mötet med vården, skolan, arbetsplatsen och omvärlden i övrigt.

I Epilepsia möter läsaren personer att inspireras av, kända som okända. De som inte låtit epilepsin bli en livsbroms. De som kämpat och nått sina mål. De som bildat familj, de som tagit körkort trots att epilepsin tidvis varit besvärlig. Epilepsia väjer dock inte för det svåra. Det ljusa kan ju inte ses utan det mörka. Vi belyser också konsekvenser som inte gått att överbrygga, trots att man försökt allt. Vi låter personer som kanske har en svårbemästrad epilepsi med många anfall, trots läkemedelsbehandling komma fram. Skaderisker, inlärningsproblematik och utanförskap kan också vara påtagliga i livet för en del med epilepsi. Det berättar Epilepsia om.