Epilepsimärket


Många personer med epilepsi bär ofta en symbol som brosch eller i halskedja, för att informera omgivningen om att de har epilepsi.

Märket symboliserar medvetandets utslocknande och kommer ursprungligen från Storbritannien och då fanns det en ljussläckare över lågan. När vi i Sverige "lånade" symbolen togs ljussläckaren bort och kvar fanns det brinnande ljuset.

Den brinnande lågan finns återskapad i många logotyper hos epilepsiförbund världen över. Det är dock viktigt att veta att det utanför Norden är ovanligt att personer med epilepsi har särskilda märken.

Många använder också en kalender med information om sin epilepsi, medicinering och vad som eventuellt behöver göras vid ett epileptiskt anfall. Titta därför gärna i fickan om du träffar på någon där du misstänker ett epilepsianfall.