logo

EPILEPSIFÖRENINGEN NORRA SKÅNE

Välkommen till

Epilepsiföreningen Norra Skåne
Här hittar du info. om vår verksamhet.
Många med epilepsi vågar inte tala om det på grund av rädsla för omgivningens
oförståelse och okunskap.
Detta vill vi ändra på genom:
– att informera och sprida kunskap om epilepsi
– att träffa politiker, vårdpersonal m.m.
Om någon är intresserade av att hjälpa till i vår förening, för intesse och frågor kontakta kansliet