0707 - 48 95 66 epilepsiforeningen.nsk@gmail.com

Välkommen till

barn- och familjeläger i Furuboda

Måndag den 25 juli till fredag den 29 juli 2022

Epilepsiföreningen Skåne inbjuder barn med epilepsi i åldern 5 – 15 år och deras familjer till lägervistelse
i natursköna Furuboda.

Medan föräldrarna är på föreläsningar med neurologiläkare, epilepsisjuksköterska och andra intressanta föreläsare, tar erfarna ungdomar väl hand om alla barnen i familjen med massor av roliga aktiviteter.

Vi har ett digert program för alla barnen med både inne- och uteaktiviteter Kvällar tillbringar vi alla tillsammans med t ex grillning i strandstugan, disco, underhållning, bad, tipspromenad, och mycket annat roligt.

Det kostar 600 kr för vuxna och 200 kr för barn t.o.m. 15 år. Det finns möjlighet att söka fondmedel till egenavgiften, t.ex. Majblommekommittén genom skolsköterskan. Fråga kuratorn på sjukhuset, skolsköterskan eller Er lokala epilepsiförening.

Ni kan också få tips i samband med anmälan. Ring gärna för information:

Kansliet 070-748 95 66

Intresseanmälan skickas senast den 10 mars 2022 till:
Epilepsiföreningen Norra Skåne
Gethornskroken 4 gaveln
281 49 Hässleholm
epilepsiforeningen.nsk@gmail.com