0707 - 48 95 66 epilepsiforeningen.nsk@gmail.com

Körkort och epilepsi


Kort historik

I princip så länge som vi har haft ett körkortsregelverk i Sverige har det funnits skrivningar om att den som innehar körkort måste uppfylla kravet på att ha vissa kunskaper att köra ett fordon och att det kan finnas vissa hinder av medicinska skäl. Särskilt hårda krav har det varit kring yrkesförare. Från början gällde reglerna endast ett fåtal grupper, till exempel svårt synskadade eller blinda men också personer med epilepsi. Det nuvarande regelverket har dock haft ambitionen att täcka in så gott som alla som har någon form av medicinska skäl som kan äventyra trafiksäkerheten.

Vilka regler gäller

Grundläggande regler för personbilsförare (behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort) finns i 4 §. Man får inte ha körkort om:

  • 1. man har haft ett första epileptisk anfall under de senaste sex månaderna
  • 2. diagnosen epilepsi har ställts, eller kan ställas, och epileptiskt anfall har inträffat under de senaste tolv månaderna
  • 3. det finns påtaglig risk för epileptiskt anfall utifrån sjukdomshistoria och undersökningar
  • 4. EEG visar tecken på absenser.

Från detta finns ett antal undantag, 5 §. Man kan till exempel få ha körkort under förutsättning att man får anfall enbart under sömnen. Och om man sätter ut en medicin och får anfall ska man ha en observationstid på tre månader.

Sammanfattning

Reglerna för att inneha körkort och därmed förbud för vissa att ha körkort finns i EU:s lagstiftning, körkortslagen och föreskrifter från Transportstyrelsen.

Reglerna för att inneha körkort för personbil m m är att man inte får ha haft anfall under de senaste tolv månaderna. Undantag kan göras om man enbart har haft anfall under sömn eller om man sätter ut en medicin. Om medicinen sätts in igen kan man få körkort efter en observationstid.

Reglerna för att inneha körkort för yrkesförare innebär att man inte får ha haft anfall de senaste 10 åren, och man får heller inte medicinera under denna tid. Motsvarande undantag som för personbilsförare finns inte.

Om man har haft ett första epileptiskt anfall får man inte inneha körkort förrän efter sex månader för personbilsförare m m och inte under fem år för yrkesförare.